Albert Collins

rustningsmakare

Karlsberg, Ängen 10
153 96 Mölnbo

Tel: +46 709 72 66 73
e-mail: info@viaarmorari.com

porträtt

Videoproduktion av Jonatan Gedda
Kampscener filmade av Thomas Riffeser