Samlare

Jag utför renoveringar och kompletteringar av i första hand originalrustningar och rustningsdelar samt i viss mån blankvapen och skjutvapen. Arbetet utförs mycket omsorgsfullt och med stor kompetens, för att originaldelen inte ska förvanskas. Renovering kan bland annat innebära byte av läderdetaljer och ytrenovering i form av polering, svartbränning, rostskydd, justering av bucklor, lagning av rostskador med mera. Komplettering görs där delar fattas. Alternativt kan kompletta delar tillverkas för att färdigställa exempelvis en hel rustning — exempelvis nitar som saknas eller lameller som behöver kompletteras. Eller hela delar såsom en hel hjälm eller ett ryggstycke till en befintlig originalrustning.