Museum

Alltsedan milleniumskiftet har jag fått i uppdrag att tillverka reproduktioner till museers fasta eller tillfälliga utställningar. Det har rört sig om allt ifrån någon enstaka rustningsdel, till flertalet olika länsmuseer, hela scener på bland annat Stockholms Medeltidsmuseum, större samarbeten med det spanska armémuseets fasta utställning i Toledo och reproduktioner om slaget vid Korsbetingen till Historiska Museet och Fornsalen i Visby. Med mera.