Historiskt återskapande

Med lång erfarenhet av att tillverka historiskt korrekt rustning, som fungerar att användas så som rustning ska användas, har jag under åren fått en ovärderlig återkoppling från användare om hur delarna fungerar praktiskt. Detta gör att jag kan tillverka rustningar som både ser helt korrekta ut och som fungerar på bästa möjliga sätt.