Galleri

Reproduktion baserad på Hiertas paradharnesk

Våren 2007 tillverkade Via armorari ett karolinskt paradharnesk baserat på Johan Hiertas harnesk och med detaljer från andra ungefärligen samtida paradharnesk. Emblemet på bröstplåten är i original men annars är allt nyproducerat efter autentisk förlaga. Kunden har själv tillverkat foder och utfört alla sömnadsarbeten.

Giertta originalUndersökning och dokumentering har gjorts av originalet i Hiertas privata gravkor i Munsö kyrka, samt av original i privat samling och i Livrustkammarens magasin. För att få rätt formkänsla, och för att kunna jämföra olika detaljer såsom bland annat rullade kanter, håluppsättning, spännen, smidesteknik och ytfinish, var det mycket värdefullt att kunna titta på och undersöka så många olika original. Valet av de olika detaljerna har bestämts under arbetets gång i dialog med kunden.

Efter måttagning på kunden, som vill kunna bära harnesket, har mallar tagits fram och därefter har lämplig plåt klippts ut efter mallen. Harnesket är helt och hållet varmsmitt för hand i koleldad ässja. Detta medför såväl att man får en dynamisk tjocklek på plåten, som känns, som att man efter slipning och polering fortfarande kan se vissa hammarmärken och avtryck från slagg/glödskal precis som man gör på originalen. Efter grovsmidning görs en första inprovning. Justeringar utförs och kanterna rullas. Håltagning av foderhål och hål för nitning huggs med mejsel för trovärdigt resultat. Bröst och rygg passas in och spännen tillverkas och fästs provisoriskt på plats. Sedan görs en andra inprovning för att se om några ytterligare justeringar är nödvändiga. Därefter slipas alla delar, respektive filas där slipning inte är möjlig. I originalutförandet slipades dessa harnesk på vattendrivna slipstenar och filades på svåråtkomliga ställen. Sedan poleras ytan och spännen och remmar nitas på plats. Avslutningsvis bestämdes emblemets placering tillsammans med kunden, varpå det varsamt nitades fast på plats med nitar som är lätta att ta bort utan att originalet skadas.