Galleri

Sedan 2005 har jag tillverkat hjälmar, armar, benpansar, handskar, bröst och järnskor i alla tänkbara utföranden. Åt en kund i Italien som är en mycket aktiv användare av rustning under slag och torneringar med blankvapen. All rustning är varmsmidd i kolstål och sedan härdad och anlöpt till en hårdhet av ca 450 HV. I de flesta fall har kunden själv svarat för stoppningen i hjälmarna samt för remmar och för nitning av dessa och spännen. Rustningarna har patinerats och slipningen är utförd för att lämna kvar hammarmärken och slaggavtryck avsedda att ge en känsla av ett orenare material.

Funktionen är mycket viktig och kunden har själv dokumenterat många original, fotat, gjort uppmätningar och ritat av, för att jag ska ha möjlighet att göra en så trovärdig rustningsdel som möjligt. Under åren har jag fått en ytterligt god feedback med avseende på olika rörelse- och skyddsfunktioner hos rustningsdelarna, som används flitigt vid olika stålvapentorneringar och slag.

fightArmet