Galleri

Komplettering av ryttarhjälm 1630-/40-tal

Under sommaren 2011 utförde jag en komplettering av en tidig 1600-talsryttarhjälm. Originalet saknade en nacklamell och två lameller till framstycket, som kunden ville få nytillverkade, samt ett par mässingsnitar. Hjälmen svartbrändes för att återfå sitt ursprungliga utseende och passa ihop med den övriga rustningen. Nytt läder nitades i kragen för rätt funktion och utseende.

Efter genomgång, dokumentering, uppmätning och fotografering av originalet, samt undersökning av liknande samtida hjälmar på bland annat tyghuset i Graz och Armémuseum, samt i en privat samling, bestämdes lamellernas utformning tillsammans med kunden, samt med hjälp av en antikexpert, eftersom det inte fanns någon lamell kvar som visade ytterkantens form. Utformningen av den rullade kanten med repdekor baserades på rullade kanter på den rustning som hjälmen ska sitta på.

Först tillverkades en pappmall som motsvarade originalet. Därefter klipptes en järnplåt ut efter mallen. Plåten varmsmeds sedan hårt för att åstadkomma rätt känsla och dynamiska tjocklek på plåten. Bitarna passades in, kanten rullades och repkanten höggs med mejsel. Dekorlinjen höggs även den med mejsel. Bitarna slipades och filades för att sedan patineras så att de passade ihop med den fyrahundra år gamla originalplåten. Alla delar svartbrändes därefter med pigmenterad linolja. Nitarna tillverkades med hjälp av en dorn som formade ihåliga mässingshattar vilka sedan löddes fast på järnnitar. De brickor som användes var huggna för rätt utseende och lädret valdes omsorgsfullt för att passa ihop med övriga delar. Sedan monterades allt försiktigt för att inte skada originalet.